© 2017-2018 piotrchmielewski.com. Wszelkie prawa zastrzeżone

Inwestycje w projekty

start-up’owe stanowią jeden

z ważniejszych filarów działalności Piotra Chmielewskiego i należącej do niego grupy kapitałowej.

 

Bezpośrednio lub przez należące

do niego fundusze bierze aktywny udział w założeniu i operacyjnym budowaniu przedsiębiorstw

w modelu "od pomysłu

do sukcesu".

Jego działalność obejmuje w szczególności pozyskiwanie finansowania, optymalizację źródeł kapitału, wspieranie wzrostu organicznego

poprzez uczestnictwo w zarządach i radach nadzorczych, aktywny udział w prognozowaniu, optymalizacja kosztów oraz realizowanie wyjścia

z inwestycji (inwestor finansowy, branżowy, upublicznienie – NewConnect i rynek regulowany GPW).

 

Piotr Chmielewski bezpośrednio oraz

przez kontrolowane przez siebie fundusze venture capital przygotował, założył, sfinansował i rozwinął następujące projekty w modelu start-up:

 

 

  • M4B S.A. - notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych

       w Warszawie S.A. dostawca na rynku Digital Signage

       (www.m4b.pl),

 

        w obszarach backup, storage i security (www.tspace.pl).