© 2017-2018 piotrchmielewski.com. Wszelkie prawa zastrzeżone

Wyjścia z inwestycji to istotny element prowadzonej przez Piotra Chmielewskiego i jego fundusze private equity i venture capital działalności biznesowej.

Realizowane są poprzez sprzedaż udziałów lub akcji posiadanych spółek do inwestora finansowego, branżowego lub kadry menedżerskiej danej spółki.

Do wyjść z inwestycji dochodzi również poprzez wprowadzanie firm na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (NewConnect i GPW).

 

Piotr Chmielewski bezpośrednio oraz przez kontrolowane przez niego fundusze private equity

i venture capital dokonał następujących wyjść

z inwestycji:

 

2013 rok

 

 

2014 rok

 

 

2015 rok

 

 

 

2017 rok

 

  • M4B S.A. - poprzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – rynek NewConnect (www.m4b.pl),